SOLD

TÜRKİYE / FDC / CEPT

1993, Europa-Avrupa CEPT. Çağdaş Sanat, İlk gün zarfı. FDC, isfila Değeri, 115 Lira