Valuation Form

DİKKATE ALINMAYACAKLAR

1. İlgi ve Uzmanlığımız dışında olan eserler.

2. ARKEOLOJİK / TOPRAK ALTI / TARİHİ ESER - KÜLTÜR ve TABİAT VARLIKLARI.

3. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki eserler.

4. Hukuki Sebepler ile alımı, Satımı yasak olan eserler.

5. Menşei Belli olmayan veya ispat edilemeyen eserler.

6. Eksik Fotograf ve Eksik Bilgi ile yapılan talepler. 

Bu 6 Madde  Dikkate Alınmayacakdır.

Bunların Haricinde Sadece Para, Pul, Zarf, Posta Kartı, Telefon Kartı, Antiye gibi Filatelik ve Nümismatik Koleksiyon ürünleri Hakkında Ulusal ve Uluslararası Resmi veya Yasal Geçerliliği Olmayan Bilgi verebiliriz.

EKSPERTİZ için Ürün Kabul Etmiyoruz, Sadece Resim veya Görselinden Bilgi verebiliriz. Resmi Geçerliliği olan Ekspertiz Yetkimiz yoktur.


*You can upload maximum 5 files.
*Each file should be maximum 5 MB
*It should be jpg file extension
Clicking the Submit button, you agree to the Personal Data Protection.