SOLD

TÜRKİYE / FDC / CEPT

1990, Europa-Avrupa CEPT. Posta Binaları, İlk gün zarfı. FDC, isfila Değeri, 150 Lira