ENDONEZYA / TABAKA

1966, Devlet Başkanı Sukarno Portreli 100 Lük Tabaka, Damgasız **