SOLD

MAKEDONYA / FDC

1993, İç Makedon Devrimci Örgütü'nün Kuruluşu'nun 100 yılı (1893) Özel Blok ilk gün zarfı