SOLD

TÜRKİYE / FDC / CEPT

1978, Europa-Avrupa CEPT. Sanat Yapıları. İlk gün zarfı. FDC, isfila Değeri, 85 Lira